Så blir du enklast medlem

Maila ditt/familjemedlemmarnas namn och personnummer samt mailadress till vår kassör:
Jörgen Joons
070-371 61 67
joons.jorgen@telia.com

Kostnad:
Junior 50 kr/år
Senior 300 kr/år
Familj 500 kr/år

Årsavgiften betalas in senast i mars, för att man skall vara röstberättigad till årsmötet.

MKT,s Bankgiro 794-7377

Swish 123 399 07 36