Rallyutskottet

Öppet brev till DIG

Vi, RU, förstår din frustration att inte kunna få utöva vår sport, rally. Alla längtar att få ta ut tävlingsbilen ur garaget och släppa loss alla hästkrafter på en grusväg/asfaltsväg. Men det är en ”detalj” som säger stopp för allt tävlande, covid-19! Det är våra myndigheter och vår regering som bestämmer när det kommer att släppas på restriktionerna. Det kan varken vi, RU, eller SBF sättas oss över. SBF har en tät kontakt med Riksidrottsförbundet (RF), om just vår sport. Att tycka att det är orättvist, som… varför får inte vi när de får…osv. Vi kan inte jmf oss med handeln, affärer etc. de har helt andra regler. SBF har klarlagt att SM-tävlingar räknas som Elittävling och får genomföras men i dagsläget publikfritt. Arrangören i samråd med smittskyddsläkaren i första Asfalts-SM i Jönköping den 4/4, beslutade ansvarsfullt att ställa in tävlingen p.g.a smittläget i regionen, som SM-promotorn(SRM) och RU(SBF) stödjer. Då det väntas nya regler i april, där det bl.a. pratas om lättnader för nöjesparker kan vi hoppas att det gäller även för vår sport. En sak som är klar är att SBF och RF strider för att regeringen skall uppmärksamma vår utomhussport, som vi (SBF) ser kan genomföras covid-säkert. Det är så mycket inlägg om detta på Facebook, som bara är spekulationer och som driver upp en otrevlig stämning som inte gynnar någon i RallySverige. Vi måste tänka på rallysporten utifrån och inte från ditt eget garage! Ingen blir hjälpt av att ”tycka” en massa felaktigheter och skylla på någon annan istället för att kritiskt källgranska den information som finns. Vi vädjar till er alla att ha tålamod och förståelse, vare sig du är arrangör, tävlande, funktionär eller publik. Vi får inte arrangera tävlingar som det ser ut just nu och de klubbar som öppnar för anmälan till en tävling där tillståndet inte är klart, eller inte kommer att få tillstånd från myndigheterna, ses som ett sätt att vilseleda den tävlande. Det är inte rätt att ge ett ”lillfinger” då de kanske redan ha köpt däck, beställt hotellrum, tagit ut ledighet mm. Detta föder bara mer frustration! Låt oss istället tillsammans se på detta med klara ögon och lugna oss, vi kan bara acceptera hur det ser ut just nu. Med vaccineringar och en sommar kan vi förhoppningsvis se framemot en höst med rallytävlingar och kanske t.o.m tidigare!

SVEMO E-Bike

Projekt: E-Bike I början av 2020 gick Svemo ut med att vi gör en större satsning på E-Bike verksamheten, förbundets medlemsklubbar gavs då möjlighet att söka projektbidrag för tre olika områden rörande E-Bike.

Men på grund av Coronapandemin så har det varit svårt för klubbarna att utveckla nya verksamheter samtidigt som man har haft stora utmaningar i att hanterat befintliga verksamheter. Nu gör Svemo ett omtag gällande E-Bike projektet, ny ansvarig är Tony Olsson som den 1 mars började sin anställning som Koordinator

Projekt & Säkerhet och nya pengar finns nu att söka för Svemos medlemsklubbar. Syftet med E-Bike projektet är att implementera nya tränings- och tävlingsformer samt att anpassa idrottsytor och köpa in material som gör att målgruppen kan fortsätta att idrotta. Målgruppen riktar sig i första hand till ungdomar i åldern 13 - 20 år.

De områden som kan sökas projektbidrag för är:

1. Byggnation av bana  Stödet ska täcka hela eller delar av kostnaden för att förändra eller bygga banor anpassade för E-Bike verksamhet.

2. Finansiering av ladd stationer  Stödet ska täcka hela eller delar av kostnaden för att anlägga ladd stationer på klubbens anläggning.

3. Genomföra arrangemang, företrädesvis i samarbete med en lokal cykelklubb.  Anpassning av befintlig anläggning för arrangemanget  Kostnader för tillstånd kopplat till arrangemanget  Hyra eller inköp av utrustning  Marknadsföring av arrangemanget

De belopp som finns att ansöka är: 50 000kr för byggnation av bana 50 000kr för att anlägga ladd stationer 25 000kr för genomförande av arrangemang